Hvem jeg er

Sociologen

Sociologen

Hvorfor gør vi, som vi gør?

Jeg er kandidat i sociologi fra Københavns Universitet. Sociologi er “læren om det sociale”, og der findes sociologer overalt, hvor det er værdifuldt at vide noget om mennesker og deres relationer.

Jeg opfatter forståelsen af menneskelig handlen som sociologiens hovedopgave: Hvorfor gør vi, som vi gør?

Hvilke mekanismer, små som store, påvirker os, og hvordan er vi med til at skabe, vedligeholde og undertiden nedbryde dem? Sociologien skal forklare, hvad vores muligheder er.

Jeg har altid sociologien med mig. Sociologi er ikke et fag, man læser og derefter kun bruger i faglige sammenhænge. Tværtimod sætter sociologien sig som en ekstra nethinde, der gør det umuligt at se på verden uden samtidig at se sociologisk på den.

Det kan lyde som en byrde, men det er langt mere en fordel end en ulempe. Man kan sagtens lade sig rive med af en koncert eller en fodboldkamp, selv om man ser på koncerter og fodboldkampe med andre øjne end de fleste.

Mon ikke også ingeniører kan nyde synet af en smuk bygning uden at se skitser og konstruktionsberegninger for deres indre blik? Det vil jeg tro.

Freelancejournalisten

Freelancejournalisten

Den rigtige historie

I mit arbejde som freelancejournalist lægger jeg vægt på at løse opgaven korrekt, at behandle kilderne med respekt og at overholde deadlines.

At løse opgaven korrekt handler for mig om at levere et produkt, der lever op til forventningerne. Ikke kun i forhold til formalia, men også i forhold til fx genre, sproglig stil og redaktionel linje. Min erfaring er, at forberedelse og kvalitet hænger sammen. Det gode forarbejde er nøglen til det gode resultat.

At behandle kilderne med respekt betyder, at jeg overholder de aftaler, jeg laver med mine kilder. Det gør jeg ikke kun for kildernes eller for min egen skyld. Når jeg udfører en opgave for en virksomhed, er jeg virksomhedens repræsentant, når jeg taler med kilderne. Det ansvar er jeg mig bevidst.

At overholde deadlines er en selvfølge. Når du bestiller en tekst hos mig til en given dato, så får du den til tiden. Hver gang.

Som freelancejournalist taler jeg med mange interessante mennesker og skriver om vidt forskellige emner. Det giver mit arbejde en alsidighed, jeg sætter stor pris på.

Men udgangspunktet er altid det samme. Opgaven er at fortælle den rigtige historie på den rigtige måde.

Mennesket

Mennesket

Ikke bange for at gå all in

Jeg hedder Tobias Petersen, kom til verden i 1979 og bor i København. Jeg er opvokset i Sydsjælland og tog min studentereksamen på Næstved Gymnasium, inden turen i 1998 gik mod København for at læse sociologi.

Jeg har en i nogles øjne eksotisk fortid som professionel pokerspiller. Tiden som pokerspiller gav mig mange spændende oplevelser. Den gav mig også mulighed for at blive medforfatter til en af Danmarks første lærebøger om poker.

Jeg følger med stor interesse den offentlige debat om politik og samfundsforhold i bred forstand. Jeg er både fagligt og menneskeligt optaget af, hvordan samfundet udvikler sig.

I min fritid deltager jeg aktivt som debattør i ligestillingsdebatten. Jeg opfatter mænd og kvinder som ligeværdige, og mit ideal er, at alle uanset køn skal have de samme rettigheder og muligheder for at skabe det liv, de ønsker.

Mine mere kreative sider kommer til udtryk i udviklingen af hjemmesider. Kombinationen af funktionalitet, kreativitet og brugervenlighed tiltaler mig.

Derfor har jeg naturligvis selv lavet den side, du læser på lige nu. Jeg håber, du synes om resultatet.

Hvad jeg laver

Artikler til avistillæg

Jeg har siden 2014 leveret artikler til avistillæg (se eksempler længere nede på siden). Artiklerne baserer sig på interview med relevante aktører, herunder direktører og ledere i private og offentlige virksomheder og organisationer. Da tillæggene, jeg skriver til, er temabaserede, taler jeg med aktører i vidt forskellige brancher og erhverv - fra kulturpersoner over offentlige ledere til ejere af industrivirksomheder. Som leverandør af artikler til avistillæg er jeg bekendt med virksomheder og organisationers eksterne kommunikationsveje og vant til at samarbejde med repræsentanter for politisk drevne organisationer. Jeg skriver artikler i alle længder, fra store opslag og profilinterview til korte spalter.  

Advertorials

Jeg har siden 2015 skrevet advertorials for diverse virksomheder (se eksempler længere nede på siden). I arbejdet med advertorials er min opgave at fortælle den rigtige historie til den rigtige målgruppe på den rigtige måde. Advertorials kan være meget forskellige, og jeg rådgiver gerne virksomheder, der har begrænset erfaring med denne type annoncering. Ofte kan en samtale om advertorialens formål besvare mange spørgsmål om indholdet, herunder hvem den skal henvende sig til, og hvad den skal fortælle. Advertorials kan både rette sig mod kunder (B2C) og andre virksomheder (B2B), og jeg har erfaring med begge dele.

Andre tekster

Jeg har siden 2014 skrevet tekster til blandt andet hjemmesider, brochurer, vejledninger og nyhedsbreve. Jeg indgår meget gerne længerevarende samarbejder med virksomheder om levering af tekster til deres medier og platforme. Et fast samarbejde giver mig større indsigt i virksomhedens profil, og det giver bedre tekster. Samtidig sikrer en fast aftale, at teksterne får et ensartet udtryk på tværs af formater, som ikke kan opnås ved brug af mange forskellige tekstforfattere. Jeg producerer artikler til web med sikker hånd og fungerer gerne som skrivende redaktør for hjemmesider eller webmagasiner.

Tidligere og nuværende samarbejdspartnere

Udtalelser fra tidligere og nuværende samarbejdspartnere

EyeReply samarbejdede med Tobias om en advertorial, og vi var meget tilfredse med resultatet. Tobias fangende hurtigt de væsentligste pointer og gjorde det let for os at vælge mellem forskellige måder at præsentere budskabet på. Samtidig skrev Tobias teksten i et levende sprog, som var afstemt efter målgruppen, så teksten talte direkte til dem, den skulle ramme.

Sofie Bech og Jakob de Lemos

Sofie Bech og Jakob de Lemos

Stiftere og direktører, EyeReply
Jeg har som direktør hos Rohde-cc haft fornøjelsen at arbejde sammen med Tobias Petersen på et projekt omkring formulering og skrivning af kompendium og forberedelse til bog om innovation og iværksætteri. Tobias er skarp til at formulere sig skriftligt, ligesom han er god til at få alle fakta og kilder på plads. Kritisk og saglig på den gode måde.
Anne Rohde

Anne Rohde

Direktør, Rohde-cc

Eksempler på mit arbejde

Brevdue ikke nødvendig - jeg er lige her!
Kontakt

Tak for besøget

Jeg er glad for, at du har besøgt mig her på siden, og jeg håber, at du har fået et godt indtryk af, hvem jeg er, og hvad jeg kan. Jeg lader mig inspirere af verden omkring mig. Lægger du mærke til et godt slogan på siden af en håndværkerbil eller i en politisk kampagne? Det gør jeg. Samtidig følger jeg med overalt, hvor man diskuterer kommunikation. For som teknologien og mediebilledet udvikler sig, er det en god ide at holde sig opdateret på mere end et område. Jeg forsøger løbende at lære de seneste værktøjer og metoder at kende - også selv om jeg ikke skal bruge dem til noget her og nu. Det giver perspektiv at se på verden fra nye steder.
Tobias Petersen